Privacyverklaring

1. Inleiding

McEnroe gevestigd aan de Willem Buytewechstraat 45 in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. McEnroe is een bureau voor online communicatie.

Contactgegevens

McEnroe
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK  ROTTERDAM

06 24 24 12 45
KvK: 68141378
Btw nr.: 8573.18.615.B01

www.mcenroe.nl
info@mcenroe.nl

McEnroe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw gegevens doen en hoe u uw wensen rondom die gegevens kunt aangeven. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met Matthijs de Kievit via m.dekievit@mcenroe.nl

2. Doel Gegevens

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door McEnroe. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1. Versturen van nieuwsbrieven
McEnroe stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze zijn enerzijds commercieel, anderzijds ter informatie over ontwikkelingen en trends in onze branche. Voor deze nieuwsbrieven wordt uitsluitend uw mailadres en naam verzameld als u zich aanmeldt via onze website.

2.2. Administratie
McEnroe verzamelt uw persoonsgegevens voor de administratieve ondersteuning van onze werkzaamheden. Wij verzamelen uitsluitend de benodigde gegevens voor het verzenden van offertes, opdrachtbevestigingen en declaraties. Hierbij gaat het om uw naam, adres, woonplaats en bijvoorbeeld ook telefoonnummers en e-mailadressen.

2.3. Versturen van downloads
Op de website van McEnroe kunt u gratis digitale producten aanvragen in de vorm van downloadbare bestanden. Deze worden via een formulier aangevraagd. Om deze te kunnen versturen, registreren wij uw naam en e-mailadres. Wanneer u een downloadbaar product aanvraagt, ontvangt u geen nieuwsbrieven van ons. Wij sturen u een week na ontvangst een e-mail of wij u kunnen assisteren met het gebruik van het product.

2.4. Analytics
De website van McEnroe verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics en Hotjar. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Het gaat hierbij om informatie zoals de duur van uw websitebezoek, of de pagina’s die u bezoekt.

Alle gegevens worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met partijen betrokken bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

3. Ontvangers

De gegeven die McEnroe van u ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

3.1. Mailchimp
De nieuwsbrieven en downloads worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief worden uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen via de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

3.2. pcextreme
De e-mail en website van McEnroe worden gehost door pcextreme. Als u contact opneemt via e-mail worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van pcextreme. De website en backups van de website worden ook bij pcextreme opgeslagen.

3.3. Hubspot
Uw naam en e-mailadres ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden en het versturen van e-mail worden opgeslagen in het programma Hubspot.

3.4 MoneyMonk
Voor onze financiële administratie gebruiken wij het boekhoudprogramma MoneyMonk. Hiervoor worden behalve uw naam en wettelijk verplichte factuurgegevens geen gegevens van u opgeslagen. Backups van dit programma worden door MoneyMonk beheerd.

4. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door McEnroe, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden voortvloeiende uit onze bedrijfsvoering, tenzij een wettelijke regeling ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

4.1 Het versturen van nieuwsbrieven en downloads
Uw e-mailadres en naam wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag hiervan is voor onbepaalde tijd. Uw inschrijving kunt u namelijk zelf ongedaan via de link onder de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar m.dekievit@mcenroe.nl

4.2 Administratie
De gegevens die we van u verzamelen in het programma Hubspot. t.b.v de administratieve uitvoering van onze werkzaamheden, worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij een wettelijke regeling ons verplicht die voor een langere periode te bewaren.

4.3 Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en Hotjar.

5. Beveiliging

Van uw persoonsgegevens wordt gedurende uitvoering van de opdracht een dossier aangemaakt. Dat dossier wordt na beëindiging van de opdracht vernietigd. Uw gegevens worden daarna uitsluitend beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door McEnroe of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van McEnroe privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

McEnroe gebruikt naast technische en functionele cookies analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

McEnroe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met m.dekievit@mcenroe.nl.

6. Uw rechten

6.1. Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij McEnroe zijn vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met McEnroe Je krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om die te laten rectificeren door McEnroe. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

6.3. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij McEnroe opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient McEnroe al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij McEnroe vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5. Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat McEnroe niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6.6.  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat McEnroe uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen.

Het gebruik maken van deze rechten kan via m.dekievit@mcenroe.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

McEnroe verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan de verkoop van producten of het aanbieden van onze diensten en de uitvoering van werkzaamheden die daaruit voorvloeien. Uw gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden.

De gegevens die wij van u vragen, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Maar ook voor de verzending van offertes, opdrachtbevestigingen en declaraties.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met McEnroe met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld de uitvoering va de werkzaamheden), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

McEnroe behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer McEnroe dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van McEnroe te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op met Matthijs de Kievit via m.dekievit@mcenroe.nl.